• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

Зън-зън-зън, чувате ли този звън?
В нашата градина малък пчелен кошер има,
малките пчелички трудят се и радват всички,
сутрин те се будят рано, идват с личице засмяно, учат пеят и играят, всичко искат да узнаят,
в труд забава и игри с приятели добри!