• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

ЦДГ №6„ Щастливо детство“ — Благоевград е публична общинска собственост

Разположена е върху 3020 кв. м. Площ в жк. „Еленово“, rp. Благоевград. Градината е строена по типов проект и предлага много добро архитектурно разрешение на средата за организиране на пълноценен детски живот

Сградата на детската градина е построена 1985г.

През месец октомври същата година започва усилена подготовка на обекта за посрещане на първите деца. В почистването и подреждането на градината се включва целия педагогически ипомощен персонал. Официално градината отваря врати за първия випуск деца на 1.01.1986r.

Дейността на градината започва работа с 180 деца

Разпределени са в шест групи, формирани според възръстта на децата. Предучилищното образование към този момент е задължително до трета възрастова rpyпa. Децата, отглеждани в детската градина тогава, са били предимно на работници от намиращия се в квартала Завод за електротехника и механика (3MK), с който детската градина има шевство от 1888г.

От 2016г. до сега директор на ДГ "Щастливо детство" е Екатерина Янчева

Госпожа Янчева е с 20 години педагогически стаж като детски учител и магистратура по специалност образователен мениджмънт. Към 2021г. работещите в ДГ №6 педагогически специалисти са квалифицирани с магистърски степени. Всички служители от непедагогическият персонал са преминали курс на обучение за професионална квалификация за помощник- възпитател.

Детска градина Щастливо детство - Благоевград
Детска градина Щастливо детство - Благоевград
Детска градина Щастливо детство - Благоевград
Детска градина Щастливо детство - Благоевград
Детска градина Щастливо детство - Благоевград

През 1987г. дейността на градината се разширява

Откриват се още четири групи в два филиала. Единият филиал се намира в жк. „Еленово“ а другият в жк. „Орлова чука“. При откриването на ЦДГ № 2„св. Богородица“ тези два филиала преминават към нея.

През 1988г. се откриват още два нови филиала на детската градина

С по две групи е всеки от новите филиали. Единият филиал се намира в жк. „Ален мак“ а другият се помещава на първият етаж в П.У „Паиси Хилендарски“ жк. „Еленово“, и така броят на децата се увеличава до 280 което превръща ЦДГ №6 в една от най — големите градини в град Благоевград.

През 2011 г. е извършен основен ремонт на централната сграда

Подменени са дограмата, топло и хидро изолация, ремонт на кухненския блок и санитарните помещения във всички групи. Оборудването на помещенията е съобразено с възрастовите особености на децата и с тяхната безопасност. Отоплението в градината е осигурено от локално парно на газ. За здравето на децата в детската градина се грижи медицинска сестра, която има оборудван медицински кабинет и разполага с необходими медикаменти за първа помощ.

Детската градина е работила по проекти и добри педагогически практики


Интегриране на деца със специални образователни потребности

Интегриране на деца от ромски етнос и осигуряване на равен достъп до качествено образование

Образователен проект „Стъпка по стъпка”- подпомагане десагрегацията на ромите и подобряване достъпа до качествено образование

Проект за усъвършенстване на двигателната дейност и формиране на двигателни умения и навици у децата от предучилищна възраст

Проект към Министерството на околната среда и водите

Програма „Спорт за децата в свободното време”- школа по шах

Проект „Децата” финансиран от ЦОИДУЕМ към МОМН за 2012/2013 год.

Проект "Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца" за 2013/2014 г. - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”