• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

По проект ,,Хубаво е в детската градина!" Децата от 2а гр. ,,Калинки" се запознаха с начина на изработка на пластична апликация. Използвайки уменията си за апликиране, те обогатиха знанията си за материалите и техниките за пластична апликация.С многообразие от цветове , използвайки готово изрязани геометрични фигури, децата изработиха пъстри и цветни пластични апликации на горски животни.

ДГ Щастливо детство - Благоевград
ДГ Щастливо детство - Благоевград

Днес, по проекта” Хубаво е в детската грдина”, в интересна ситуация по изобразително изкуство, използвахме отпадъчните материали(найлонови пликчета), с които приложихме техниката отпечатване! Получиха се страхотни елхички, нали?

ДГ Щастливо детство - Благоевград
ДГ Щастливо детство - Благоевград

Екипът на детска градина „Щастливо детство " е одобрен и ще работи по Национална програма „Хубаво е в детската градина"! Целта на проекта е развитие на здрави, жизнено способни, социално отговорни и щастливи деца, готови за среща с реалния свят, с житейска опитност. Дейностите, които ще реализираме в проекта ще превърне присъствието на детето в детската градина интересно! Изкуството е важен фактор за интелектуалното развитие на децата в предучилищна възраст, тъй като в него е събран социално – историческият опит на обществото. Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи, да осъществяват собствен свободен избор.

ДГ Щастливо детство - Благоевград