В ДГ №6 "Щастливо детство" гр. Благоевград през учебната 2021/ 2022г. се работи по спечелен проект от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ . На 19.01.2022г.в четвъртите групи се проведе открита ситуация „Улицата има свои правила“. Учителите Н.Сарафова и ил.Андреева преобразиха занималнята в едно улично кръстовище с необходимите пътни знаци и декори. Бъдещите първокласници от детска градина "Щастливо детство" влязоха в ролята на светофар и пешеходци, показаха, че знаят правилата за движение и пътните знаци – предупредителни, уведомителни и забранителни. Малчуганите разказаха кои са основните правила за безопасно придвижване на пешеходците и нарисуваха красиви светофари, пътни платна и участници в движението/направиха проекти/.