• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

ДГ №6 в Благоевград е подготвителна институция в системата на народната просвета с капацитет от 270 места. Тук се отглеждат и обучават деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас при целодневна организация на педагогическия процес.


В детската градина се възпитават и обучават от 260 до 270 деца от български и ромски етнос. Тя е първата образователна институция, в която децата от двата етноса живеят заедно.Усилията на екипът са насочени към интегрирането на децата от различни етноси ,възпитаването на толерантност и солидарност.


В ДГ №6 „Щастливо детство” работи екип от 44 служители.В градината работи логопед, който се занимава с говорните проблеми на децата от всички групи. Изградена е атмосфера на творческо сътрудничество и взаимопомощ, висок професионализъм, умения за екипна работа при постигане на поставените задачи и цели. Всеки учител има свой стил на общуване и взаимодействие с децата в условията на подкрепяща образователна среда. В градината има спортен салон и кабинет по музика.

teacher image

Екатерина Янчева Директор

Никъде другаде не бих се чувствала пълноценна и необходима, както в детската градина!

Портфолио
teacher image

Ана Желязкова Ангелова старши учител

Портфолио
teacher image

Надя Кирилова Сарафова старши учител

Портфолио
teacher image

Яна Георгиева Смилкова учител

Портфолио
teacher image

Нели Страхилова Печинска старши учител

Портфолио
teacher image

Елена Неофитова Митова старши учител

Портфолио
teacher image

Катя Благоева Дачева учител

Портфолио
teacher image

Тайка Йорданова Петрова старши учител

Портфолио
teacher image

Таня Кипрова Гълъбова учител

Портфолио
teacher image

Албена Илиева- Кръстева учител

Портфолио
teacher image

Вера Василева Станоева старши учител

Портфолио
teacher image

Весела Михайлова Георгиева старши учител

Портфолио
teacher image

Йорданка Царева учител

Портфолио
teacher image

Гергана Руменова Ангова старши учител

Портфолио
teacher image

Сладуна Асенова Георгиева учител

Портфолио
teacher image

Христина Иванова Митова учител

Портфолио
teacher image

Ваня Йорданова Ангелова учител

Портфолио
teacher image

Илияна Димитрова Андреева учител

Портфолио
teacher image

Даниела Александрова Митева учител по музика

Портфолио
teacher image

Мариета Спиридонова Крушевска старши учител

Портфолио
teacher image

Иванка Борисова Донева старши учител

Портфолио
teacher image

Христина Митова Георгиева учител

Портфолио
teacher image

Кристина Димитрова Гошева старши учител

Портфолио
teacher image

Гергана Петрова Иванова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Лиляна Георгиева Бойна помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Ангелина Йорд. Грозданова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Божидарка Лаз. Андонова помощник готвач

Портфолио
teacher image

Емилия Викторова Въчкова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Милка Момчилова Стоянова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Мария Димитрова Камбитова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Магделена Димитрова Илиева ЗАС

Портфолио
teacher image

Георги Стоянов Георгиев домакин

Портфолио
teacher image

Димитрина Кръст. Тодорова помощник готвач

Портфолио
teacher image

Райна Малинова помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Румен Стоянов Стопански огняр

Портфолио
teacher image

Мая Кирилова Стопанска помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Вергиния Христова Богоева помощник възпитател

Портфолио
teacher image

Райна Любенова Стоянова медицинска сестра

Портфолио
teacher image

Александра Шопова медицинска сестра

Портфолио
teacher image

Марияна Дамянова
логопед

Портфолио

Има уличка една ,нарича се "Свобода“.На номер осем потърсете, детска градина "Щастливо детство "намерете! Градина номер шест тук всеки знай в нея учи се и се играй.Свободни и щастливи ний растем за подвизи готови всеки ден. Пораснеме ли големи знайте вий, мечтите във дела ще претворим