• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград
Пчеличка лекокрила лети от цвят на цвят.
В кошничка събира слънчев аромат.
В кошера долита, с бързите крила
и слага в медна пита слънцето в меда!