• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

Съвременни игрови методи

Целият образователно-възпитателен процес е насочен към създаването на условия за развитие и образование на съвременното дете с най-различни игрови методи. Всяка дейност е подчинена на главната цел "Щастливи деца".

Стажантски програми

В градината се провеждат студентски практики и стажантски програми. ДГ "Щастливо детство" работи и си сътрудничи с професори и преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Тясна връзка с родителите

Всяка година в градината се планират различни интересни дейности, свързани с образованието на децата. Съвременното общество налага по-тясна връзка с младите семейства. За това всяка група има план за работа с родители.

about image

За нас

ДГ № 6 „Щастливо детство”- Благоевград е публична общинска собственост. Разположена е върху 3020кв.м. площ в ж.к. „Еленово”, гр.Благоевград. Централната сграда е триетажна плюс административен блок към нея.Строена е по типов проект и предлага много добро архитектурно решение на средата за организиране на пълноценен детски живот. За обучението на децата разполагаме с физкултурен салон, музикален салон и логопедичен кабинет. Оборудването на помещенията е съобразено с възрастовите особености на децата и с тяхната безопасност. Отоплението в градината е осигурено от локално парно на газ. За здравето на децата в детската градина се грижат две медицински сестри, които има оборудван медицински кабинет и разполага с необходими медикаменти за първа помощ. Възпитателно-образователният процес е обезпечен със съвременни аудио- визуални учебно-технически средства и дидактични материали.

Основни цели на екипа на ДГ №6 за постигане на отлични резултати

Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 3-7г.

Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка

Квалификационно усъвършенстване на екипа в детската градина

Повишен интерес към дейностите в детската градина

Желание за изява на родителите и подпомагане работата на децата по групи

По-голяма мотивираност сред родители и деца за продължаване на обучението във всички етапи на образованието

Организират се дейности / празници, състезания, изложби/ съвместно с родителите, което засилва връзката със семейството и активното му участие в живота и дейността на детската градина

about image

Осигурени са условия за допълнителни педагогически услуги

Народни танци


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Модерни танци


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Детски спорт


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Футбол


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Групи

260

Деца

22

Учители

Успешна нова учебна 2022/ 2023 година!!!


Скъпи деца, вие прекрачвате прага на ДГ „Щастливо детство”. Най-голямо е вълнението за децата, които да първи път прекрачват прага на детската градина. Тук при нас ще кажете първите думички, ще научите много важни неща, които ще помните винаги. Ние ще ви дадем старта по дългия път на знанието и науката. Растете здрави, умни и любознателни! Чувствайте се щастливи в нашия дом на радостта – ДГ „Щастливо детство”, гр. Благоевград. Уважаеми колеги, необикновен и неповторим е всеки миг в детската градина, всеки ден е едно ново предизвикателство и едно ново начало. Всеки от Вас, отдавайки себе си на децата, с любов и професионализъм гради основите на общото ни бъдеще. Прекрасно е да имаш възможността да се докоснеш до очарователния свят на детството, да поведеш малкия човек по пътя към любознателността и красотата, да го подготвиш за най-трудните уроци - житейските. Скъпи родители, благодарим за доверието, което ни гласувахте и ни поверявате най-ценното - децата си! Ние сме учители по призвание .... Гледаме на детството като ценност и ще оправдаем вашите очаквания за грижи и всеотдайност към децата. Бъдете търпеливи, постоянни и силни в съвместната ни работа! Успешен старт нa новата учебна! С пожелание за успешно и завършване. Здраве и вдъхновение, обич, признателност и удовлетворение да изпълват дните на всички нас! На добър час през учебната 2022/2023година от мен Директор на ДГ №6 „Щастливо детство“ Екатерина Янчева.

about image
about image