• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

Съвременни игрови методи

Целият образователно-възпитателен процес е насочен към създаването на условия за развитие и образование на съвременното дете с най-различни игрови методи. Всяка дейност е подчинена на главната цел "Щастливи деца".

Стажантски програми

В градината се провеждат студентски практики и стажантски програми. ДГ "Щастливо детство" работи и си сътрудничи с професори и преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Тясна връзка с родителите

Всяка година в градината се планират различни интересни дейности, свързани с образованието на децата. Съвременното общество налага по-тясна връзка с младите семейства. За това всяка група има план за работа с родители.

about image

За нас

ДГ № 6 „Щастливо детство”- Благоевград е публична общинска собственост. Разположена е върху 3020кв.м. площ в ж.к. „Еленово”, гр.Благоевград. Централната сграда е триетажна плюс административен блок към нея.Строена е по типов проект и предлага много добро архитектурно решение на средата за организиране на пълноценен детски живот. За обучението на децата разполагаме с физкултурен салон, музикален салон и логопедичен кабинет. Оборудването на помещенията е съобразено с възрастовите особености на децата и с тяхната безопасност. Отоплението в градината е осигурено от локално парно на газ. За здравето на децата в детската градина се грижат две медицински сестри, които има оборудван медицински кабинет и разполага с необходими медикаменти за първа помощ. Възпитателно-образователният процес е обезпечен със съвременни аудио- визуални учебно-технически средства и дидактични материали.

Основни цели на екипа на ДГ №6 за постигане на отлични резултати

Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 3-7г.

Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка

Квалификационно усъвършенстване на екипа в детската градина

Повишен интерес към дейностите в детската градина

Желание за изява на родителите и подпомагане работата на децата по групи

По-голяма мотивираност сред родители и деца за продължаване на обучението във всички етапи на образованието

Организират се дейности / празници, състезания, изложби/ съвместно с родителите, което засилва връзката със семейството и активното му участие в живота и дейността на детската градина

about image

Осигурени са условия за допълнителни педагогически услуги

Народни танци


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Модерни танци


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Детски спорт


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Футбол


Детска градина Щастливо детство - Благоевград

Групи

260

Деца

22

Учители